باشگاه مشتریان

  باشگاه پیوند سبز

  مدیریت:

  سرکار خانم عظیمی

  آدرس:

  بیرجند – فلکه دوم مدرس – طبقه زیرین نمایندگی هیوندای

  باشگاه کلبه سلامتی

  مدیریت:

  سرکار خانم خوشباف

  آدرس:

  بیرجند – طالقانی ۲ – ساختمان آلما

  باشگاه نشاط

  “بانوان”

  مدیریت:

  سرکار خانم همروان

  آدرس:

  بیرجند – خ شهید فکوری جنب دبیرستان بحرالعلوم

  باشگاه راش

  “بانوان”

  مدیریت:

  سرکار خانم یوسفی

  آدرس:

  بیرجند – نبش پاسداران ۲۷ ساختمان میهن طبقه ۱-

  باشگاه ایثار

  “بانوان”

  مدیریت:

  سرکار خانم میری

  آدرس:

  بیرجند – ابتدای سجاد شهر مجتمع ایثار

  باشگاه مالک اشتر

  “بانوان”

  مدیریت:

  سرکار خانم پروینی

  آدرس:

  بیرجند -تقاطع خیابان معلم و فردوسی – نبش زمین ورزشی تنیس

  باشگاه پرنیان

  مدیریت:

  سرکار خانم عمیدیان

  آدرس:

  بیرجند – خ معلم – معلم ۶۲

  باشگاه ذوالفقار

  مدیریت:

  جناب آقای خزیمه

  آدرس:

  بیرجند – خیابان پاسداران ۸

  باشگاه کهنسال

  مدیریت:

  جناب آقای کهنسال

  آدرس:

  بیرجند – سجادشهر – انتهای کوچه مسجد الغدیر

  باشگاه راش

  “آقایان”

  مدیریت:

  آقایان امین نورس و امید یوسفی

  آدرس:

  بیرجند – نبش پاسداران ۲۷ ساختمان میهن طبقه ۱-

  باشگاه نشاط

  “آقایان”

  مدیریت:

  جناب آقای خسروی

  آدرس:

  بیرجند – خ شهید فکوری جنب دبیرستان بحرالعلوم

  باشگاه ایران

  مدیریت:

  جناب آقای اقبالی نیا

  آدرس:

  بیرجند – خیابان توحید – انتهای توحید ۲۶ روبروی کوچه بعثت یک

  باشگاه مالک اشتر

  “آقایان”

  مدیریت:

  جناب آقای پروینی

  آدرس:

  بیرجند -تقاطع خیابان معلم و فردوسی – نبش زمین ورزشی تنیس

  باشگاه ایثار

  “آقایان”

  مدیریت:

  جناب آقای میری

  آدرس:

  بیرجند – ابتدای سجاد شهر مجتمع ایثار

  باشگاه انرژی

  مدیریت:

  جناب آقای اعتبار

  آدرس:

  بلوار شهید فایده – جنب نانوایی