نسخه اندروید

ِ

همان طور که میدانید، آنتوس پلتفرم نرم افزاری جامعی برای مدیریت باشگاه های بدنسازی و دربرگیرنده نسخه های متعدد نرم افزاری می باشد. در این صفحه نسخه های ( اندرویدی/ios ) مرتبط با پلتفرم جامع مدیریت باشگاه های بدنسازی -آنتوس- را میتوانید دانلود کنید. همان طور که مشاهده می کنید، نسخه های موبایلی آنتوس در سه نسخه: - نسخه اعضا
- نسخه مربیان
- نسخه مدیریت باشگاه
تعریف شده است که هر کدام امکانات خاص و متعدد خود را دارا می باشند.نسخه مورد نظر را دانلود و نصب کنید و با به اشتراک گذاشتن و حمایت از آنتوس، ما را در راستای رسالت مان یعنی تندرستی و سلامتی جامعه یاری بفرمایید.

نسخه های نرم افزار

نسخه اعضا

جهت ارتباط با مدیریت و مربیان باشگاه و سایر افرادی ارتباط با آنها را در نسه هاینرم افزار ارائه خواهیم کرد

نسخه مربی

این نسخه جهت ارتباط مربیان و ورزشکاران عزیز طراحی شده است

نسخه باشگاه

نسخه مخصوص مدیریت باشگاه که برای نظارت امور باشگاه ، برای دستگاه های اندرویدی پیاده سازی شده است.