نرم افزار باشگاه بدنسازی آنتوس توسط تیم حرفه ای آلفا طراحی شده و اکنون ، جزو بهترین نرم افزار های موجود در ایران است.

آنتوس تنها یک نرم افزار باشگاه بدنسازی نیست! آنتوس ، حاصل ماه ها تلاش بی وقفه ی تیم آلفاست که اکنون در دسترس باشگاه های بدنسازی قرار گرفته.

اکنون نسخه های نرم افزار بدنسازی آنتوس را مشاهده میکنید.

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب نامحدود
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه نقره ای

نصب روی یک سیستم

نسخه طلایی

نصب بر روی پنج سیستم

نسخه حرفه ای

نصب نامحدود

نسخه ها و امکانات نرم افزار آنتوس

نسخه نقره ای

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
یک سیستم
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه طلایی

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
پنج سیستم
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس

نسخه حرفه ای

مدیریت اعضا
مدیریت فروشگاه
مدیریت دوره ها
مدیریت مربیان
مدیریت کاربران
گزارشگیری مالی
گزارشگیری دوره ها
گزارشگیری ورودی ها
گزارشگیری فروشگاه
ارائه برنامه تمرینی و تغذیه ای
جلسه آزاد
انتشار اطلاعیه برای اعضا
دریافت notification
نسخه اندرویدی برای اعضا
مدیریت پرسنل باشگاه
بروز رسانی نرم افزار
ارتقای نرم افزار
مشاهده آخرین اخبار
نصب نامحدود
مشاهده دیگر مشتریان آنتوس