نسخه مربیان نرم افزار اندروید مدیریت باشگاه ، از سری نرم افزار های باشگاهی آنتوس در حال حاضر ، هنوز در حال توسعه است.
در فاز های بعدی آنتوس نرم افزار مربیان باشگاه بدنسازی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.