نرم افزار مدیریت باشگاه بدنسازی
نرم افزار مدیریت باشگاه بدنسازی

نسخه موبایلی اعضای باشگاه

اعضای خود را مشارکت دهید ، برای آنها از نرم افزار باشگاه ، اطلاعیه و برنامه تمرینی بفرستید و به آنها حرکات را آموزش دهید

در حال حاضر نسخه “اندرویدی” آنتوس فعال است و نسخه “آی او اس” آنتوس در حال توسعه است. اعضا با نسخه موبایل میتوانند حساب خود را بروز کنند ، حساب خود را شارژ کنند ، از مربیان باشگاه برنامه بگیرند و بدهی ها و حضوری خود را مشاهده کنند. در فاز های بعدی ، نسخه موبایل برای مدیر باشگاه و همچنین مربیان نیز ارائه خواهد شد( نرم افزار اندروید مدیریت باشگاه بدنسازی آنتوس )