خدمات آنتوس

نرم افزار باشگاهی

مدیریت اعضا

مهم ترین و اصلی ترین قسمت آنتوس، مدیریت اعضا باشگاه بدنسازی آن می باشد.
با ارائه نرم افزاری ویندوزی برای مدیران باشگاه های بدنسازی ( و ارائه نسخه موبایلی در فاز های بعدی اجرایی )، تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت اعضای باشگاه را لحاظ کرده ایم.
هدف ما از ارائه این خدمت در آنتوس، تسهیل مدیریت باشگاه بدنسازی برای باشگاه داران عزیز می باشد.

نرم افزار باشگاه بدنسازی

مدیریت پرسنل

آن چیزی که مسلم است، اداره باشگاه توسط یک نفر، کار دشوار و عملا غیر ممکنی است، از این رو تمامی باشگاه ها از کادر مدیریتی و مربیان خاص خود برخوردار اند که در آنتوس مدیریت این قسمت از باشگاه را هم لحاظ کرده ایم.

نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی

مدیریت مربیان

. در این قسمت از آنتوس، تمامی خدمات مورد نیاز برای مدیریت مربیان باشگاه بدنسازی، اعم از پرداخت حقوق و موارد مشابه را لحاظ کرده ایم.
آنتوس نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی

نرم افزار بدنسازی

مدیریت هزینه ها

یکی از چالش های مدیریت باشگاه، برآورد و بررسی هزینه هایی است که برای بهبود ارائه خدمات باشگاه از حساب باشگاه هزینه شده است و میتوانید هزینه های باشگاه در بازه های مختلف زمانی را مشاهده نمایید.

نرم افزار بدنسازی

مدیریت فروشگاه

اعضای باشگاه عموما قبل و بعد از تمرین خود، خرید هایی از فروشگاه باشگاه انجام میدهند که تاریخچه تمامی این خرید ها در نرم افزار ثبت می شود و عضو میتواند حساب شارژ فروشگاه خود را شارژ نماید و طی جلسات مراجعه اقدام به خرید و کسر از شارژ فروشگاه خود نماید.

نرم افزار بدنسازی

مدیریت دوره ها

هر باشگاه بدنسازی دوره ها و همچینین تعرفه های متعددی از جمله تعرفه های ماهیانه و VIP گرفته تا دوره های ایروبیک و خیلی موارد دیگر را در باشگاه خود ارائه میدهند که مدیریت آنها در آنتوس با ریز جزئیات لحاظ شده است.


آخرین مطالب

آمار سایت

باشگاه های فعال
تعداد مریبان سایت
اعضای فعال